Parkering

Vår parkering är en fräsch dammfri asfalterad yta med tydligt markerade P-rutor.
För tillfället kan vi ej erbjuda laddning av elbilar.