Parkering

Vår parkering är en fräsch dammfri asfalterad yta med tydligt markerade P-rutor. Vid behov kan vi även erbjuda parkering i varmgarage, alternativt se till att din bil står sista dygnet i ett varmgarage.

Varmgarage

Vi erbjuder även parkering i vårat varmgarage. Detta så att din bil är uppvärmd, snöfri och redo för hemfärd när du kommer hem från din resa.