Parkering

Vår parkering är en fräsch dammfri asfalterad yta med tydligt markerade P-rutor. Vid behov kan vi även erbjuda parkering i varmgarage, alternativt se till att din bil står sista dygnet i ett varmgarage.

Varmgarage

Vi erbjuder att du kan parkera i ett utav våra varmgarage. Detta gör så att din bil är uppvärmd när du kommer från din resa.